• Hành trình
    Trái tim của tất cả thương hiệu lớn là tập hợp các ý tưởng độc đáo và một quá trình hành động với sự nhất quán cao độ. Khách hàng biết đến thương hiệu là một điều tốt, nhưng thật tuyệt vời hơn nếu như họ biết đến và tin tưởng rằng thương hiệu có một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ mà không ai có thể thay thế được. Muốn được như vậy ta hãy đặt khách hàng ở vị trí là Nữ Hoàng của chúng ta, họ có rất nhiều sự mong muốn và đòi hỏi được đáp ứng, bên cạnh đó chúng ta cũng nỗ lực hết sức để trở thành một đấng Quân Vương có một bờ vai vững chắc để Nữ Hoàng có thể an tâm dựa vào.